De nya yrkeskoderna – NYK14

Här hjälper vi er att hitta de yrkeskoder ert företag ska använda. För att kunna ge en så exakt hjälp som möjligt behöver vi veta vilka medlemsorganisationer och avtal ert företag är medlem i.


Alternativt välj själv medlemsorganisation (MO) och avtal i nästa bild Jag väljer MO själv